This will be replaced by the player.
logo
logo
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Ministarstvo u kome se radi vredno i moderno, ali i Ministarstvo �iji delokrug rada ve�ini obi�nih gra�ana deluje birokratski i nezanimljivo.

Za PR konsalting bio je izazov napraviti pravu vest i plasirati je u najgledanije i najtira�nije medije. Ministarstvo i ministar za svoj odnos prema javnosti i medijima dobijaju najvi�e ocene.
PR
PR